Predstavnica Hrvatske građanske inicijative na seminaru ,,Reprezentativna demokratija: partije, politički sistemi i političke ideologije”

Time to read
2 minutes
Read so far

Utorak, 09. travnja 2019. - 10:24
Autor: 

Političko osnaživanje djelovanja stranaka njemačka zaklada Konrad Adenauer (Konrad Adenauer Stiftung) prvenstveno prepoznaje u educiranju i poticanju mladih na aktivnu ulogu u političkom djelovanju te je ova fondacija i u 2019. godini nastavila s realizacijom projekta Političko obrazovanje, koji je namijenjen podmlatcima političkih stranaka u Crnoj Gori.

Cilj projekta je obukom, koju čine tri modula/seminara godišnje, doprinijeti unaprjeđenju političkih znanja i vještina politički aktivnih mladih ljudi, s uvjerenjem da je njihovo kompetentno sudjelovanje u političkom životu svojih stranaka važan  preduvjet demokratskog prosperiteta crnogorskoga društva.

Prvi ovogodišnji seminar organiziran je na temu ,,Reprezentativna demokratija: partije, politički sistemi i političke ideologije” u hotelu Palas u Petrovcu od 5. – 7. travnja 2019.

Na seminaru su sudjelovali mladi iz različitih političkih stranaka i stipendisti koje stipendira Zaklada Konrad  Adenauer.

Na ovogodišnjem je seminaru kao predstavnik Hrvatske građanske inicijative sudjelovala Tamara Bogdanović iz Kotora.

Tamara Bogdanović je aktivan dugogodišnji član Hrvatske građanske inicijative i članica Foruma mladih ove stranke. Tamara je kroz svoje aktivno djelovanje i uspješno predstavljanje svoje stranke u sklopu izborne konvencije u Tivtu, na Izbornom saboru Mladeži HDZ-a u Zagrebu, na 10. zasjedanju Ženskog parlamenta u Podgorici i mnogim drugim aktualnim događajima određena za predstavnicu na ovogodišnjem seminaru.

Seminar se odvijao u interaktivnoj formi, kroz kombinaciju radionica i izlaganja kompetentnih predavača na teme: Temeljne vrijednosti demokracije, Suvremene ideologije i partije, Suvremeni izborni i politički sistemi, Politička komunikacija-političke vještine (retorika, javni nastup, debata), Europske integracije i druge političke teme.

Otvaranje prvog modula seminara uvodnim je predavanjem započeo Norbert Beckmann Dierkes, direktor Zaklade Konrad Adenauer.

Prvi dan seminara protekao je u radnoj atmosferi, kroz radionice na temu demokracije uz moderatora Luku Marića iz Zaklade Konrad Adenauer i  predavanje ,,Demokratija – osnovni principi i vrijednosti” pisca Andreja Nikolaidisa.  Završnicu prvoga dana svih aktivnosti predstavljala je diskusija sudionika.

Temom ,,Savremeni politički sistemi – predjednički, parlamentarni i mješoviti’’, predavača mr. sc.  Nemanje Batrićevića s Fakulteta političkih nauka iz Podgorice,  započeo je drugi dan seminara, nakon čega je uslijedila diskusija, a zatim upoznavanje s izbornim sustavima.

Nakon predavanja i razmjene mišljenja sudionika praktična se primjena naučenoga nastavila kroz grupni rad sudionika i vježbu na temu ,,Parlamentarna praksa - simulacija parlamenta’’.

 Predavanje ,,Savremene ideologije i političke partije - tipični primjeri’’, predavača mr.sc.  Nemanje Stankova s Fakulteta političkih nauka iz Podgorice, predstavljalo je uvod za daljnji rad i vježbu: ,,Izbori za evropski parlament - MAJ 2019 - Partijske porodice, glavna pitanja i kandidati”.

Posljednji treći dan seminara  započeo je temom ,,Političke ideologije u programima partija u Crnoj Gori”, predavača mr. sc. Nemanje Stankova sa Fakulteta političkih nauka iz Podgorice, a zatim vježbom kroz radionice ,,Parlamentarna diskusija – MOCK debata’’.

U završnici samog seminara uslijedila su predavanja ,,Informisan birač kao osnov demokratije - Fake news i društvene mreže”  mr.sc. Nemanje Stankova i mr. sc. Nemanje Batrićevića te ,,Njemački politički model”  NJ. E. , dr. sc.  Roberta Webera, veleposlanika Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori.

 

Osim edukacijskih vrijednosti i kvalitete samog sadržaja, seminar je u ozračju tolerancije i međusobnog dijaloga pripadnika različitih stranačkih opredjeljenja dao potporu i  inspirativnu notu poticanja demokratske kulture među mladima, uz jačanje demokratske kulture dijaloga, osnaživši mlade sudionike za aktivno sudjelovanje u političkom životu države Crne Gore, na temelju uvažavanja različitosti i demokratske tolerancije.