Sinergija Vlade, Skupštine i civilnog sektora

Time to read
1 minute
Read so far

Utorak, 16. travnja 2019. - 10:34
Autor: 

Petnaesti sastanak Konferencije parlamentarnih odbora za europske integracije/poslove zemalja sudionica Procesa stabilizacije i pridruživanja Jugoistočne Europe (COSAP) u Beogradu obilježila je rasprava na temu važnosti  suradnje parlamenata Zapadnog Balkana  i razmjeni iskustava  sa akcentom na stvaranje boljih međusobnih odnosa,  koji  imaju za cilj bolju pripremu država u procesu pristupanja Europskoj uniji.

Na konferenciji  je sudjelovao i zamjenik predsjednika Odbora za europske integracije Adrijan Vuksanović, zajedno s predsjednikom Odbora za europske integracije Slavenom Radunovićem i članicom Odbora Ljiljanom Đurašković.

Vuksanović je imao izlaganje na   temu  „Suradnja parlamenata s civilnim sektorom u procesu europskih integracija“ te je   ocijenjeno  da dugoročna suradnja civilnog sektora i parlamenta predstavlja veoma bitan faktor u procesu pregovora za članstvo u EU. Panelisti su istakli da je uključivanje civilnog sektora u proces pristupanja u interesu građana,  jer se pregovori vode zarad stvaranja boljeg društva u cjelini.  Ocijenjeno je da su građani integralni akteri u ovom procesu, kao i to da ne postoji manje važan činilac kada je u pitanju doprinos civilnog sektora u procesu europskih integracija.

Zamjenik predsjednika Odbora za europske integracije Adrijan Vuksanović kazao je da se proces pristupanja Crne Gore u EU tiče cjelokupnog društva. Vuksanović je istakao da Skupština Crne Gore njeguje dobre odnose sa civilnim sektorom,  koji se ogledaju kroz transparentnost rada, međusobno uvažavanje, kao i kroz organizaciju konferencija, okruglih stolova i javnih tribina na kojima se bolje upoznaju s potrebama društva, kako bi na pravi način mogli da artikuliraju  potrebe građana u Parlamentu . Poslanik Vuksanović je zaključio svoje izlaganje konstatacijom da postoji dobra sinergija između Vlade Crne Gore, Skupštine Crne Gore i civilnog sektora te da bez dobro postavljenih odnosa na ovim adresama, ne možemo govoriti o provođenju temeljnih reformi,  koje su primarni cilj za kompletno društvo.

Naredni XVI. COSAP bit će održan u Tirani, u drugoj polovici 2019. godine.