U Zadarskoj županiji prezentirana glagoljica na tlu Boke kotorske

Time to read
1 minute
Read so far

Srijeda, 20. rujna 2017. - 10:24
Autor: 

Na osmom po redu Saboru glagoljaša, koji je protekloga tjedna održan u Svetom Filipu i Jakovu, profesorica Ljubica Štambuk je, tom prigodom kao reprezentica Hrvatskoga nacionalnog vijeća Crne Gore, održala prezentaciju o glagoljici na području Boke kotorske pod nazivom „Tragovi glagoljice u Boki kotorskoj“.

U uvodnom je obraćanju prof. Štambuk  pozdravila skup u ime Hrvatskoga nacionalnog vijeća Crne Gore, odnosno predsjednika Dekovića, te rekla nekoliko riječi o djelatnosti HNV-a i nastojanju da se razvija dobra suradnja između institucija  Crne Gore i Republike Hrvatske, čemu svakako doprinosi i sudjelovanje na   Saboru glagoljaša. Ovom je prilikom  profesorica Štambuk održala vrlo uspjelo  predavanje o glagoljici na tlu Boke kotorske, koje je već bilo upriličeno u Rijeci i u Donjoj Lastvi, a koje je naišlo na lijep prijam, veliko zanimanje  i odjek i na ovome saboru glagoljaša u Svetome Filipu i Jakovu. Tijekom predavanja je profesorica Štambuk apostrofirala don Nika Lukovića i biskupa Frana Ucellinija kao velike zagovornike proučavanja glagoljice na tlu Boke.  Organizatorima Sabora je gospođa Štambuk  u ime HNV-a uručila Zbornik radova okrugloga stola održanog u lipnju 2016. u Kotoru o biskupu Pavlu Butorcu, naglasivši da je HNV nakladnik ovoga zbornika i organizator okruglog stola. Tom je prilikom,  u znak zahvale na sudjelovanju  na 8. saboru glagoljaša, profesorici Štambuk i HNV-u uručen  prigodni dar – knjiga fra Šimuna Šite Čorića: „100 najznačajnijih Hrvatica i Hrvata“. Dar je, možemo slobodno reći, i više nego pogođen jer su među značajnim Hrvatima koje knjiga obrađuje i oni iz Boke kotorske: Pop Dukljanin, Nikola Modruški, papa Siksto V.,  sv.  Leopold Bogdan Mandić, a još su neki svojim životom i djelovanjem bili vezani uz Boku, a neki i šire, uz Crnu Goru. Predavanje  profesorice Štambuk o glagoljici na tlu Boke kotorske nazočni  su sa zanimanjem pratili, a bilo je i pitanja nakon prezentacije. Mnogi su joj  nakon predavanja pristupili, izrazili svoje zadovoljstvo i s predavanjem i s uvrštavanjem tematike iz područja Boke na ovako značajan skup. Naglasili su također da bi voljeli  da se o Boki što više čuje u Hrvatskoj.  Značajan broj sudionika je izrazio želju da  posjetiti Boku, bilo onih koji u njoj nikada ranije nisu bili, bilo onih koji bi je željeli ponovno posjetiti.