„Baština-Pokretač razvoja“ - brdo Vrmac

Time to read
1 minute
Read so far

Četvrtak, 10. travnja 2014. - 11:56
Autor: 

Sastanak radne grupe za studije kulturne, prirodne baštine i kulturnog pejzaža u okviru projekta „Baština- pokretač razvoja“, koji se implementira kroz IPA program prekogranične saradnje Crne Gore i Hrvatske, finansiran od Delegacije EU, bit će održan u petak, 11. travnja od 10 sati u Općini Tivat.

Radnu grupu će činiti predstavnici/ce svih partnera i suradnika u projektu iz Crne Gore i Hrvatske, kao i relevanti stručnjaci/kinje iz obje zemlje. Zadatak radne grupe je da definiše sadržaj studija kulturne i prirodne baštine i kulturnog pejzaža, koje će se u narednom periodu realizirati u okviru projekta „Baština-Pokretač razvoja“.

U Crnoj Gori pilot područje projekta „Baština-Pokretač razvoja“  je brdo Vrmac, na kojem će se primjenjivati znanja stečena kroz cjelokupne aktivnosti projekta. Ideja je da se na prostoru brda Vrmac pokaže kako prirodne vrijednosti i kulturno nasljeđe mogu biti istovremeno zaštićeni i stavljeni u funkciju razvoja jednoga područija, što će pokazati Studija ekonomske valorizacije Vrmca koja je krajnji cilj projekta. U tu svrhu, u toku su pripreme za realizaciju tri studije koje imaju za cilj da istraže prirodne, kulturne i pejzažne vrijednosti područja Vrmca: Studija kulturne baštine Vrmca, Studija prirodnih vrijednosti Vrmca i Studija kulturnog pejzaža Vrmca. Ove tri studije trebaju utvrditi vrijednosti Vrmca koje predstavljaju potencijal ekonomskog razvoja.

U Hrvatskoj pilot područje projekta je uže područje Grada Dubrovnika, koje je potrebno adekvatno istražiti u svjetlu suvremene i svjetske teorije i prakse u zaštiti, očuvanju i upravljanju pejzaža, te valorizovati. Pojam pejzaža se sukladno Europskoj konvenciji o pejzažima odnosi na cjelokupni prostor i obuhvata prirodna, ruralna, gradska i prigradska područja, kao i područja kopnenih voda i mora.

Za uspješnost i održivot projekta „Baština- pokretač razvoja“ ključna je senzibilizacija kako stručne, tako i najšire javnosti. Stoga Vas pozivamo, kao glavne aktere kreiranja javnog mnijenja, da svojim prisustvom i učešćem doprinesete ciljevima našeg projekta, a to je adekvatan tretman i ekonomska valorizacija vrijednog nasljeđa prekograničnog prostora Boke kotorske i šireg područja Dubrovnika.