Priopćenje Odbora direktora Luke Kotor o razlozima otkazivanja kruzera

Time to read
1 minute
Read so far

Petak, 02. rujna 2016. - 9:53
Autor: 

Priopćenje Luke Kotor u vezi novinarskih tekstova o razlozima otkazivanja posjeta 49 kruzera, prenosimo u cijelosti:

Podatak da je došlo do najave otkazivanja 49 brodova kompanije Costa Cruise lines jeste tačan, ali informacija o razlozima otkazivanja je u cijelosti neprovjerena i sigurni smo neistinita. Menadžement kompanije u saradnji sa prestavnicima Opštine Kotor aktivno radi na  utvrđivanju  razloga i okolnosti zbog kojih je došlo do pomenutih otkaza i o svemu će nakon dobijenih zvaničnih odgovora kompanije Costa Cruise lines informisati javnost. Da li se radi o konačnoj odluci ili ne još uvijek nemamo odgovor. Dokumentacija kojom su potkrijepljeni navodi iz pisma, osim izjave lokalnog agenta kompanije Costa Cruise lines objavljena u dnevnom listu Dan od 01.09.2016.g., u kojima su sadržani izvještaji sa međunarodnih konferencija CLIA-e, ni u jednom dijelu se ne odnose na navedenu kompaniju, što dodatno dovodi do zabune kada je u pitanju tačnost ili motivi iznošenja ovakvih poluinformacija.

Strukturu upravljanja „Lukom Kotor“ A.D. shodno koalicionom sporazumu u Opštini Kotor, čini izvršni direktor koji je član i  postavljen od strane manjeg koalicionog partnera SDP-a , dok je većina članova Odbora direktora delegirana od kadrova  većeg koalicionog partnera.

Objavljivanje neprovjerenih infromacija, pretpostavki i strahova Izvršnog direktora kompanije dovode do pogrešnih zaključaka i dezinformisanja javnosti.

Upravo u predizbornoj kampanji gospodin Kusovac valorizuje svoju poziciju u političke svrhe , stavljaući se u funkciju prljave  kampanje novoformirane opozicione trojke na  političkoj sceni Crne Gore.  Koristeći  politikantske metode gospodin izvršni direktor u predizbornoj kampanji manipuliše javnošću i zaposlenima, pri tome bezobzirrno,  vrlo drsko i neprofesionalno ugrožava interese kompanije, zaposlenih i svih akcionara , a sve pod plaštom spasa Luke .

Odbor direktora je u više navrata tražio od Izvršnog direktora da stupi u direktan kontakt sa kruzing kompanijama, kako bi se informisao o eventualnim njihovim zahtjevima i problemima sa kojima se susrijeću, što je isti uporno propuštao ili odbijao da uradi. Ipak, Izvršni direktor ne propušta priliku da povodom najave otkaza dolazaka kompanije Costa Cruise Lines, bez predhodnih provjera, objavi i pošalje pismo gradonačelniku Kotora g-dinu Aleksandru Stjepčeviću  kojim se kao čvrst stav i isključivi razlozi navedenog otkazivanja navodi uvođenje Takse za iskorišćavanje kulturnih dobara koja je prihod Opštine Kotor i koja je uvedena krajem 2014.godine, o čemu su svi agenti i kompanije blagovremeno upoznate. Takav stav je iznijet u ranije poslatom i u medijima objavljenom emailu lokalnog agenta. Dakle, bez provjere i utvrđivanja činjenica koje se odnose na razloge otkazivanja, izvršni direktor, procjenjujući priliku da za svoju partiju manipulacijama prikupi poene, ne mareći za štetu koju pričinjava kompaniji za koju radi, prenosi  mišljenje lokalnog agenta ove kompanije, kao njihov konačan stav.

Odbor direktora „Luka Kotor“ A.D. Kotor će nakon utvrđivanja svih relevantnih činjenica blagovremeno istinito informisati javnost o navedenom, a pokušaje manipulacije iznošenjem poluinformacija ostavljamo javnosti na ocjenu. Sigurni smo da se u objavljenim tekstovima vidi da se radi o jeftinim pokušajima sticanja predizbornih poena, čiji je isključivi cilj što bolji rezultat na predstojećim izborima.