Treća tribina u okviru ciklusa ,,Kotor 2020. - posljedice i oporavak nakon Covida - 19"

Time to read
1 minute
Read so far

Srijeda, 22. srpnja 2020. - 9:25
Autor: 

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Općine Kotor u suradnji s JU Kulturni centar ,,Nikola Đurković" Kotor / Gradskom bibliotekom i čitaonicom organizira ciklus tribina pod nazivom ,,Kotor 2020. − posljedice i oporavak nakon Covida - 19".

Treća tribina na temu: „Preduzetništvo na pauzi“ održat će se u petak, 24. 7., u crkvi svetog Pavla, s početkom u 11 sati. Sudionici su: Tamara Lompar, sekretarka Sekretarijata za razvoj poduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, Krsto Dončić, vlasnik Kotorske suvenirnice, iz ugostiteljstva Dušan Samardžić i Tomislav Žegura, turistički vodič. Moderatorica tribine je Ana Nives Radović, direktorica TO Kotor.

Prva tribina održana je na terasi Pomorskog muzeja u petak, 19. 6., a sudjelovali su: predsjednik Općine Kotor Željko Aprcović, direktorica Turističke organizacije Ana Nives Radović, dekan Pomorskog fakulteta Špiro Ivošević i član odbora direktora Luke Kotor Ljubomir Radović.

U petak, 3. 7,j ula na istom mjestu, terasi Pomorskog muzeja u Kotoru, održana je druga tribina na temu: ,,Kulturna baština kao dio identiteta i zaloga za budućnost". Sudjelovali su: arhitektice Vlasta Mandić i Aleksandra Kapetanović i arhitekte Ilija Lalošević i Aleksandar Dender. Moderatorica je oba puta bila bibliotekarska savjetnica iz Gradske biblioteke i čitaonice Jasmina Bajo.

Cilj tribina jeste osvrt na stanje u društvu izazvano pojavom epidemiološke krize, analiza trenutne situacije, kao i iznalaženje načina da se prevaziđu posljedice u svim oblastima društvenog života i stvaranja. U desetominutnim izlaganjima na interesantne teme iz različitih sfera (ekonomije, kulture, poduzetništva, turizma, obrazovanja, sporta...) sudjeluju ugledni i kompetentni građani Kotora − predstavnici ustanova, organizacija, festivala, NVO sektora... Kako je kazala sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Općine Kotor Marina Dulović, koja je inicirala cijeli projeat: „Ovo je prilika da zastanemo, oslušnemo potrebe grada i naših sugrađana i dobro razmislimo o našoj budućnosti i ne dozvolimo stihijske promjene koje su se dešavale prethodnih godina…”, istakavši da je, upravo, cilj tribina uključivanje što više građana, te zajedničkim promišljanjem prevazilaženje situacije izazvane pandemijom.