Jasna Stijović

Petak, 16. svibnja 2014.

Ono što su Beč i Lepant bili na globalnom planu u Europi, to je Perast bio za cijelu Boku 15. svibnja te 1654. godine. Obrana Perasta od Turaka je čudnovata obrana, kao što je bila čudnovata obrana i Lepanta, i kao što je bila čudnovata obrana Beča. Čudo pod Lepantom, čudo u Beču, čudo i u Perastu.

Stranice

Subscribe to RSS - Jasna Stijović