Završen posjet izaslanstva Odbora za europske integracije Nikšiću

Time to read
1 minute
Read so far

Utorak, 14. studenog 2017. - 9:41
Autor: 

U fokusu jučerašnje tribine sa sudionicima nikšićke gimnazije, na kojoj su sudjelovali predsjednik Odbora za europske integracije Adrijan Vuksanović i član Mihailo Anđušić, bio je značaj Europske unije i uloga mladih u procesu europskih integracija i njihov utjecaj na dinamiku reformi u društvu.

Predstavljajući koristi procesa europskih integracija za mlade, poslanici su promovirali mogućnosti učenja u Europskoj uniji, intenziviranje informiranja po pitanju obrazovnih programa razmjene koje nudi  EU, ali i prednosti jedinstvenog tržišta rada, poštovanje europskih vrijednosti poput tolerancije i multikulturalnosti. Čineći tribine konstruktivnim i krajnje inspirativnim, sudionoci su pokazali zanimanje za pitanje mogućnosti doprinosa Crne Gore EU, te utjecaja izlaska Velike Britanije na ekonomsku politiku EU. Međutim, bilo je i konkretnih komentara, vezano za pitanje Katalonije, odnos brisanja granica kao preporuke EU i izbjegličke krize kao jednog od aktualnih izazova na međunarodnoj sceni, primjena modela Švicarske na primjeru Crne Gore, ali i priznavanja diploma crnogorskih fakulteta u državama članicama EU i mogućnostima zapošljavanja.

Izaslasntvo Odbora za europske integracije sastala se i s predsjednikom Skupštine općine Radivojem Lalom Nikčevićem, glavnom administratoricom  Općine, sekretarom Sekretarijata za lokalnu samoupravu i šeficom kabineta predsjednika Općine. Sastanke s rukovodstvom Općine Nikšić obilježila je razmjena mišljenja o mogućnostima korištenja sredstava iz EU fondova, produbljivanja suradnje na državnom i lokalnom nivou, kao i realiziranim projektima u okviru IPA programa. Kao prioritet Općine istaknuti su projekti u oblasti socijalne politika i zapošljavanja, posebno osoba s invaliditetom i socijalno ugroženih lica, ali i projekti koji valoriziraju poljoprivredna dobra, iskorištavajući potencijal općine u tim oblastima. Predstavnici Općine Nikšić kao izazove u procesu apliciranja, istakli su pronalazak partnera za realizaciju infrastrukturnih projekata i pitanje kofinanciranja.

Organiziranje tribina sa srednjoškolcima i sastanci s predstavnicima lokalnih samouprava jedan je od načina koji Odbor za europske integracije koristi u cilju približavanja procesa pregovora građanima, a od početka 26. saziva Skupštine Crne Gore, ovo je treći posjet crnogorskim općinama.